Általános információk

Nappali képzés

Sajátossága iskolánknak, hogy a diákjaink, ezeken a képzéseinken az ismert formában középiskolai oktatási rendben vesznek részt az órákon. A hallgatók viszont már felnőttek. Igen érdekes átmenet ez az oktatási rend a különböző iskolaformák között. Nem igazán középiskola már, de nem is főiskola még. A szabadságot az jelenti, hogy a hallgatók tudatosan, érdeklődésüknek megfelelően választják ki az általuk tanulni kívánt szakot, és így eredményesebbé, könnyebbé válik a tanári - hallgatói munka. A tanár-diák viszonyrendszer kötetlenebb és közvetlenebb, mint a hagyományos iskolatípusban. Specialitásunk, hogy a hallgatói egyéni igényeknek megfelelően a szakjainkon heti 6-15 órában tanulható az idegen nyelv angol, német, esetleg francia nyelvből. Csoportjaink kis létszámúak, így az oktatás interaktív és közvetlen.

A nyelvi és a szakmai órákat egyetemi végzettségű és magas szakmai kvalitású szaktanárok tartják. A színvonalra garancia tanáraink folyamatos képzése és felkészültségüknek napi szintje. Többen közülük vizsgáztatói képesítéssel is rendelkeznek. A meghirdetett szakjaink közül többnek nyelvvizsga vonzata is van.

 

Levelező képzés

Feltöltés alatt...

 

Jelentkezés

A nappali iskolarendszerbe jelentkezőket egy komplex felvételi elbeszélgetésre várjuk. Ez a felvételi eljárás tartalmaz egy idegen nyelvi szintfelmérést és egy szakmai elbeszélgetést. A nyelvi felmérő során tájékozódni tudunk arról, hogy a jelentkező nyelvi tudásszintje alapján milyen nyelvi csoportba sorolandó annak érdekében, hogy a képzés végén képessé váljon a számára az előírt idegen nyelvi vizsga letétele a képzés során.

Célunk, hogy az egyéni Intellektuális igényekhez igazodva, a Lehetőségek széles skáláját nyújtva, a mindennapi élet Sikeréhez segítsük hallgatóinkat.

A nálunk töltött 1-2 év során alapos és magas szakmai szinten ismerkednek meg a hallgatók a kiválasztott szakmával és idegen nyelvvel. Tudatosan kialakított kapcsolat rendszerünkkel támogatjuk a hallgatóinkat az első munkahelyük megtalálásában és beilleszkedésben.

A munkás hétköznapokat a hagyománnyá váló kirándulások teszik színesebbé. A hallgatóink csoportosan kirándultak és kirándulnak Budapestre, Egerbe, Aggtelekre, hogy szakmai ismereteiket és általános műveltségüket gazdagabbá tegyék.

A tantestületi kirándulások a közös élmények, a jó hangulatú beszélgetések közelebb hozzák egymáshoz a tantestület tagjait, elősegítetik az új kollégák beilleszkedését is. Tanulságos is egyben, hiszen megismerhetjük az együttműködő főiskolák mindennapi életét, és követelményszintjeit is be tudjuk építeni a képzéseinkbe.

 

Szakmai gyakorlat

Belföld
Gyakorlati helyek:

 • Kornélia Étterem
 • Erkel Hotel Gyógyszálló Kft.
 • Bayal Kft.
 • Aranykonyha Kkt.
 • Fiume
 • Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
 • Népújság Kft.
 • Bencsik Trans Kft.
 • Prest Invest Kft.
 • Fecó-Ferr-Fém Bt.
 • Békés Group Kft.
 • Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt.
 • Pioneer Hi-Bred Termelő és Szolgáltató Zrt.
 • Szűcs Tibor fuvarozó és szállítmányozó
 • Linamar Hungary Zrt.
 • Unio-Flott Trans Kft.
 • Csaba Metál Zrt.
 • Tímár Panzió Kft.
 • Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
 • Hotel Corvus Aqua
 • Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
 • Zenit Tours Bt.
 • Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
 • Karibi Álom Utazási Ügynökség
 • Tourinform Békéscsaba
 • Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Brill Hotel
 • KIFT-92 Utazási Iroda EC
 • Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ
 • Dobozi Gondozási Központ (Bölcsőde)

 

Külföld
A legjobb diákjaink lehetőséget kapnak arra, hogy a nyári gyakorlatukat angol vagy német nyelvterületen töltsék az általuk tanult szakma művelésével és nyelvtanulással. A szakképesítés megszerzését követően segítünk a hallgatók elhelyezkedésében, külföldi munkavállalásában (au-pair, luxushajópincér, egyéb munkák luxushajókon).

Diákjaink Észak-Írországba, Angliába, illetve Németországba juthatnak ki 10 hetes tanulmányi, illetve gyakorlati kiküldetésre. Jelenleg is folyamatban van egy Olaszországi partnerkapcsolat kialakítása, mely tovább bővítheti a gyakorlati helyek színes skáláját.

 

Nyelvi képzés

Egyes szakmák megszerzéséhez nyelvvizsga szükséges. Ennek teljesítéséhez minden oktatási segítséget megadunk tanulóinknak hogy a képzési idő alatt sikerüljön a nyelvvizsga bizonyítványt megszerezniük. Oktatóink a bizonyítottan leghatékonyabb és ezért a legelterjedtebb kommunikatív oktatási módszert alkalmazzák. Középpontban a kommunikációs készségek fejlesztése áll. Az alapvető készségeink közül, melyek az írás, az olvasás, a beszéd, és az értés, a beszédkészség fejlesztését tekintjük legfontosabbnak. Természetesen a többi készség megfelelő fejlesztése is elmaradhatatlan feladatunk. Módszerünk, hogy a hallgatóinkat aktívan bevonjuk a különféle nyelvi feladatok megoldásába, a mindennapi élet- és beszédhelyzetek gyakorlásába. A legfontosabb kitűzött célunk, hogy a diákjaink a lehető leggyorsabban aktív használói legyenek az idegen nyelvnek. Ennek érdekében szituációs gyakorlatokat, szerepjátékokat, tanulópáros és csoportos feladatokat is alkalmazunk. A tanóráink interaktívak, így a hallgatók beszéltetése folyamatos a tanítási órákon. A nyelvvizsgák eredményessége több éves átlagban 70-90% között mozog.

 

A következő tanévben tervezett új szakjaink

 • Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
 • Csecsemő- és gyermekápoló
 • Szociális gondozó és ápoló
 • Gyermekotthoni asszisztens
 • Rehabilitációs nevelő, segítő
 • Szociális asszisztens
 • Szociális szakgondozó
 • Foglalkozás-szervező
 • Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
 • Pedagógiai- és családsegítő
 • Dekoratőr
 • Divat- és stílustervező
 • Informatikai rendszergazda
 • Ügyviteli titkár
 • Vendéglátó eladó
 • Vendéglátó-üzletvezető
 • Idegenvezető
 • Turisztikai szervező, értékesítő
 • Vendéglátásszervező-vendéglős

 

A képzést záró vizsgáink

Hallgatóink szerint vidám és kellemes légkör jellemezi az iskola mindennapjait a tanévkezdéstől egészen a tanév végéig, és az év végi vizsgák kezdetéig.

A képzést záró vizsgát mindig, mindenhol izgalom, feszültség előzi meg. A vizsga mind a tanár, mind a diák számára megmérettetés. Az éves munka sikere vagy kudarca tükröződik benne - ezért nem kevés szorongással jár. A szakmai képesítő vizsgák a vizsgaidőszaknak csupán egy rövid, két hetes időszaka alatt zajlanak le. Ekkor történik meg a különböző szakmák elméleti, és gyakorlati követelményeiből való számonkérés. Érdekesség például, hogy az idegenvezető hallgatók gyakorlati vizsgája - a békéscsabai és gyulai városnézés során - a látnivalók bemutatásával történik a hallgatók által kiválasztott idegen nyelven. A pincérek gyakorlati vizsgája Békéscsaba egyik legpatinásabb éttermében a Fiume Hotelben kerül megrendezésre. Külön öröm az iskola vezetésének és a tantestületének, hogy tanítványaink minden évben sikeresen, jó eredménnyel fejezik be tanulmányaikat. Az iskola jó hírnevét öregbíti, hogy igen alacsony a sikertelen vizsgát tett tanulók száma.

 

Karrierépítés

A magas szintű és óraszámú nyelvi képzéseinkkel sok hallgatónk tett sikeres nyelvvizsgát, mely a munkában való elhelyezkedésüket és a továbbtanulási lehetőségeiket is nagyban segítette, segíti. Számos diákunk kért halasztást a felsőfokú oktatási intézménytől abból a célból, hogy a leendő diplomájához előre letegye a nyelvvizsgát. A képzés során általunk biztosított gyakorlati lehetőségek a különféle intézményeknél, vállalkozásoknál jó alapot jelentek a későbbi munkahelykeresésben is. Több hallgatónknak sikerült már elhelyezkednie annál a cégnél, ahol ILS diákként gyakornok volt.