Apertus program

Pedagógiai asszisztens képzés a határon túli magyarság számára című e-learning project

 

Az Apertus Közalapítvány által támogatott program segítségével a három konzorciumi tag, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara, mint a konzorcium vezetője, a salgótarjáni J. L. Seagull Alapítványi Szakközépiskola és a békéscsabai ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény a 2001/2002-es tanévben egy távoktatási tananyagot fejlesztett ki a pedagógiai asszisztens OKJ-s képzés tantárgyaira és ezt a tananyagot egy próbakurzus keretében tesztelte. Az e-learning tananyag lehetőséget biztosít az internet segítségével történõ tanulásra, megfelelő irányítás mellett.

A kidolgozott tananyag magyar nyelven, a határon túli magyarság számára készült. Ezt az anyagot a TopClass keretrendszeren keresztül juttattuk el a hallgatókhoz, akik három térség, a Vajdaság, Szlovákia és Románia területén élő magyar fiatalok voltak. A képzés 3x16 hallgatónak ingyenes volt. Végül 22 hallgató vett részt a próbakurzuson, melyet sikeresen elvégeztek.

A képzésben részt vett erdélyi, vajdasági és felvidéki diákok az internet segítségével sajátították el a tananyag elméleti részét. A hallgatók tanári felügyelet mellett tanultak. Ezt biztosította az úgynevezett tutorálás. A tutorukkal folyamatos e-mail kapcsolatot tartottak, valamint konzultációs lehetőségek alkalmával feltehették kérdéseiket a tananyagot fejlesztõ szaktanároknak. A tutor elsődleges feladata a kapcsolattartás, az informálás és a számonkérések ellenőrzése. Emellett bármiféle probléma esetén segítséget nyújt a hallgatónak.

A tananyag kidolgozását és a feladatokat a konzorciumi partnerek felosztották maguk között. A tananyag elméleti részének kidolgozásában a salgótarjáni iskola vállalt nagyobb szerepet, a webes felület megszerkesztését az ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény vállalta. A programhoz a keretrendszert a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara biztosította, mely lehetőséget biztosított a résztvevő hallgatóknak az anyaghoz való hozzáférésre egy egyéni jelszóval, egymással chat-elni tudtak, valamint a tutorokkal kapcsolatot tarthattak.

2002. május 22-én, Békéscsabán tartottuk a project záró konferenciáját, melyen a konzorciumi tagok képviselői, az Apertus Közalapítvány igazgatója, és a kurzuson részt vett egyik hallgató tartott beszámolót a távoktatásról, a programban szerzett tapasztalatokról.

Galéria megtekintése>>>

 

 

Üzleti tervezés, marketing a gyakorlatban e-learning project

 

A 2002/2003-as tanévben az Apertus Közalapítvány által támogatott program a salgótarjáni J. L. Seagull Alapítványi Szakközépiskola és a békéscsabai ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény közös konzorciumában jött létre. A cél az volt, hogy három olyan tantárgy tananyagát dolgozzuk ki, mely több OKJ-s képzésben megtalálható.

Ezért a következő modulok kidolgozása történt meg:
Marketing
Üzleti tervezés
Marketingkommunikáció

A fejlesztők különösen figyeltek arra, hogy a leendő felhasználó önállóan tudjon tanulni a cd-n található tananyagból, és képes legyen arra, hogy le is tudja magát ellenőrizni. Iskolánk a marketing modult fejlesztette, melynek eredménye egy olyan e-learning anyag lett, amit mind a távoktatásban, mind a levelező és a nappali képzésben fel tudunk használni.

A projekt végeredményeként egy olyan komplett tananyag készült el, melyet minden marketinget tanulni szándékozó jól alkalmazhat. A kezdő szintű tanulók az alapoktól kezdve elsajátíthatják a fontosabb összefüggéseket, fogalmakat, folyamatokat, de a haladóknak sem jelent unalmas olvasmányt. A tananyag sok ábrát, rajzot és esettanulmányt, érdekes történeteket tartalmaz, ami színesebbé, érdekesebbé és gazdagabbá teszi a felkészülést. A szerzők feltételezték, hogy a mai korban a legtöbb tanulni vágyó rendelkezik Internet hozzáféréssel, ezért sok olyan hivatkozást is elhelyeztek, melyekkel mélyíteni lehet az ismereteket az Interneten megtalálható anyagok felhasználásával. A program tartalmaz fogalomtárat, keresőt, nyomtatási lehetőséget.