Bemutatkozás

Az ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény 1994 óta működik alapítványi fenntartással. Az iskola létrehozásában kiemelkedő szerepe volt az alapítóinknak. Felismerték a nyelvoktatásban és a „hiányszakmákban” rejlő lehetőségeket és távlatokat, amelyeknek kiaknázásában is jelentős szerepet vállalt. Iskolánk oktatási profilja az elmúlt évek során folyamatosan változott, de mindig megfelelt az alapítók által megfogalmazott követelményrendszernek úgy, mint

  • minőségi szakmai és nyelvi oktatás,
  • gyakorlat-orientált szakmai képzés,
  • diák-barát iskola megteremtése,
  • intelligens, önértékelésre képes diákság nevelése.

Az iskola képzési szerkezetének fejlesztése, modernizálása, piacképessé tétele folyamatos célja a vezetésnek és a tanári kollektívának.

Kiemelt feladatunk segíteni diákjainknak abban, hogy érettségi után a megfelelő a szakma választásával nagyobb eséllyel indulhassanak a munkavállalás terén, illetve lehetőségük legyen a felsőoktatási rendszerbe kerülni.

Jelenleg 6 főiskolával, illetve egyetemmel kötöttünk együttműködési megállapodást a közös munkáinkra, a pedagógus továbbképzések és a diákjaink eredményesebb kompetenciafejlesztése terén.

nyelvoktatás szerkezetét hatékonyabbá tettük, amelynek a lényege, hogy fakultatív módon, a diákok egyéni igényét is figyelembe véve szervezzük a képzéseken az idegen nyelvi órákat.

Iskolánkban a tanulóknak lehetősége van arra, hogy tanulmányaikat egyedi tanrend szerint végezzék a törvényi megfelelések alapján.

Minden évben lehetőséget biztosítunk diákjaink részére, hogy külföldi szakmai gyakorlaton vegyen részt Anglia, Németország és Észak-Írország területén.

A nálunk tanuló diákok korszerű oktatási eszközök használatával úgy, mint számítógépek, interaktív táblák, projektorok, audiovizuális terem, stúdió, taniroda, call center stb. sajátíthatják el a tananyagot. Rendelkezésre áll még egy több száz kötetes könyvszoba modern kiadványokkal és audiovizuális  eszközökkel.

Nagy figyelmet fordítunk a diákélet sokszínűségének biztosítására, különösen a sport, a kultúra, a művészet és a szórakozás területén.

Évente megrendezésre kerülnek a bálok, sport-napok, saját „művészeink” kiállítása, és egyéb rendezvények.

Mindezek után ajánljuk iskolánkat azon diákoknak, akik egy diákbarát iskolában, gyakorlatorientált képzésben szeretnének részt venni – szakképzett, elhivatott, fiatal tanári és vezetői gárda jelenlétével.

Minden érdeklődőt szívesen várunk és köszönjük a figyelmet a honlapunkra ellátogatóknak.

Iróczkyné Zsittnyán Éva
igazgató