Csecsemő- és gyermekápoló

OKJ SZÁM: 55 723 02

 

 • Képzés idő: 1 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga és Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A Csecsemő- és gyermekápoló képzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik képesek munkájukat önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. A szakképzés befejezését követően – kompetencia szintjüknek megfelelően – részt tudjanak venni a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. A képzés célja, hogy a Csecsemő- és gyermekápolók korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vegyenek részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. A képzés célja továbbá az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása.

Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával. Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget. Szakápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz. Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál. Kompetenciaszintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban. Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni
 • Munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit
 • Szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul
 • A sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni
 • Segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket
 • Munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni
 • A beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni
 • A betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani
 • Munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 • Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (alap-szakképesítés)
 • Gyermek intenzív szakápoló (szakképesítés-ráépülés)

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 11121-12 Szakápolás csecsemő és gyermek betegek esetén
 • 11122-12 Kompetenciabővítő ismeretek a csecsemő és gyermekápolásban

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése