Előzetes tudásfelmérő

Az előzetes tudás felmérése és beszámítása annak elismerése, hogy az élettapasztalattal szerzett mindennemű tudás, szakértelem, attitűd az iskolarendszerű képzéssel azonos értékű lehet: ugyanúgy mérhető, értékelhető és beszámítható valamely képzési programba.

A PLAR megbízható és erre alkalmas eszközökkel, kvalifikált szakértők által végrehajtott felmérése annak, amit a személy nem formális szakképzés, tréning-, vagy tapasztalati úton megtanult, ami beszámítható a felnőttképzési intézmény által kínált képzési programokba.

A PLAR a jelenleg elterjedt formában az élettapasztalat, munkavégzés és tanulás során szerzett tudás, szakértelem és attitűd összességének felmérését jelenti.

Rendeltetése:

Segíteni a - tanulási szándékukban eltökélt - személyeknek azonosítani, dokumentálni és bemutatni azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a munkavégzésük során élettapasztalatként szereztek. - Amikor már a tanulmányok meghatározott területe szempontjából lényeges tartalom meghatározásra és dokumentálásra került, a tanuló pályázhat e tudásnak, tapasztalatnak és képességnek a beszámítása, szakmai elismerése iránt.