Gyermekotthoni asszisztens

OKJ SZÁM: 54 761 01

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat. Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • A szociális problémák felismerésére, feltárására
 • Szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • Információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • Különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megértésére
 • A gyermekek motiválására
 • Segítőkész kapcsolatteremtésre
 • Konfliktusmegoldásra
 • Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • Gyermekjátékok és sportszerek használatára
 • Informatikai és híradástechnikai eszközök használatára
 • Különböző rendezvények, akciók szervezésére

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (részszakképesítés)

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegélynyújtási feladatok
 • 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
 • 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
 • 10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
  • A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatinak írásban történő leadása
  • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja)
 • A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
 •