NTP-SZTG-15-0026

 

NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése. A 2015-2016. évi cselekvési program I. 1. f. pontja alapján: „Támogatni kell a szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozását és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működését.”

A fenti pályázaton nyert programunk címe: Karrieresélyt a szakképzésben tanulóknak!

A pályázatban vállalt fő tevékenység tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amely egy téma mentén, legalább két szakmát érint, és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás jön létre.

 A pályázat segítségével 16 tehetséges fiatal számára tudtunk lehetőséget biztosítani tehetségük kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére.
Programjaink által szélesebb körű rálátást kaptak választott szakmájukhoz illeszkedő munkavállalási, álláskeresési lehetőségekről, betölthető munkakörökről.

Köszönjük a támogatást!