Iskolapszichológus

A 2009-2010-as tanévtől az iskolánk folyamatosan biztosítja az iskolapszichológiai ellátást, melynek kiemelt jelentősége van a prevenció terén.

Az iskolai folyamatos jelenlét eredményeként az iskolapszichológusok és pedagógusok közös munkájának köszönhetően a gyermekek pszichés megtámogatása lehetővé teszi harmonikusabb szocializációjukat. Az iskolapszichológiai szemléletmód az egészség megóvására irányul, és az együttműködés képes biztosítani az ehhez szükséges magatartáskultúrát, mely által lehetővé válik a diákok személyiségének sokoldalú kibontakoztatása. A mentálhigiénés (lelki egészség) megközelítés nyomán a környezet felfigyel, odafigyel a tanulók egyéni szükségleteire is. Egyre fontosabb, hogy a diákok formálásában, nevelésében megjelenjen az egyéni bánásmód. A szeretetteljes, de erős, követelményeket támasztó és azt számon is kérő nevelés az eredményes.

Az egészség megóvására irányuló szemléletmód képes biztosítani azt a magatartáskultúrát, melynektartalma a lelki eredetű betegségek megelőzése, a megfelelő alkalmazkodás kialakítása a diákság egészségben tartásának elősegítése. A szocializáció folyamatának intézményes neveléssel történő segítése: megfelelő viselkedésminták nyújtása, értékek kínálata, pszichikus funkciók fejlesztése, én-erősítés, tűrő-, alkalmazkodó-, küzdő és kompromisszumkészség fejlesztése. Az artikuláció (kimondás), a ventiláció (környezettel való megosztás) és a készségek kimunkálásával összhangban tudjanak lenni a személyiségen belül, mert ez biztosíthatja a jól vagyok a bőrömben érzését és fenti készségek elsajátítása fontos a felnőtté válás folyamatában. A személyiség belső erőinek támogatásával (kitartás, megküzdés,) kell biztosítanunk az önfejlesztést. Az emberi kapcsolatok védő, fejlesztő hatásait is fel tudjuk használni a közösségekkel végzett munkánk során.

Tevékenységi körök:

  • egyéni és csoportos konzultáció
  • ön-erősítő tréningek
  • önismereti tréningek
  • célzott osztályfőnöki órák
  • klíma vizsgálat
  • iskolai mentálhigiéné

Célcsoportjaink:

  • Iskolánkkal jogviszonyban álló tanulóink és hozzátartozóik.
  • Iskolánkba jelentkező nappali, levelező, egyedi tantrenddel rendelkező diákok és hozzátartozóik.

Az iskolapszichológus segítségét leggyakrabban vagy maga a tanuló, vagy a pedagógus (az intézmény, szülő) kéri. Milyen problémák esetén kerül erre sor? A saját, elsősorban magatartási és tanulmányi nehézségeik, pályaválasztási gondjaik, családi konfliktusok, bizonyos orvosi-egészségügyi problémáik esetén fordulnak hozzájuk. A pedagógusok leggyakrabban fegyelmezési gondjaikhoz, nem kellő hatékonyságú nevelőmunkájukhoz kérnek az iskolapszichológustól segítséget; de olyankor is, ha a tanuló látszólag indokolatlan teljesítményromlása, szokatlan magatartása mögötti okokra kíváncsiak. Nemegyszer közvetítő szerepet is be kell tölteniük a szülő-tanuló, illetve a tanár-tanuló közötti konfliktusokban.

 

Reményeink szerint a pszichológus jelenléte az iskolában képes gazdagítani a nevelési folyamat sikerességét.