Kisgyermekgondozó, -nevelő

OKJ SZÁM: 54 761 02

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről. Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

A kisgyermek gondozó-nevelő szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat
 • Átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét
 • A módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni
 • Szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni
 • Alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat
 • Mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban
 • Közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására
 • A gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését
 • A családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző
 • Alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni
 • Segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését
 • Enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást
 • A munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, ill. tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie
 • Felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével
 • Felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt
 • A munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni
 • Munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni. Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik
 • A munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására
 • Ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 • Házi időszakos gyermekgondozó (részszakképesítés)

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegélynyújtási feladatok
 • 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
 • 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
 • 10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai
 • 10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása
 • Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása
 • A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése
 • A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja)
 • A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás