Könyvtári pályázat

Könyvtári pályázat I.

 

2004. szeptember 17-ei határidővel írt ki Békés Megye Közoktatási Közalapítványa pályázatot Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítására, melyre a mi iskolának is beadta pályázatát.

Egy Integrált Könyvtári Program, szakmai könyvek, módszertani kiadványok vásárlása és folyóiratok előfizetése szerepelt céljaink között. A pályázat keretében 251 000 forintot nyert el támogatásként az iskola és ehhez 28 000 forintos önerőt kellett vállalni.

A megnyert támogatásból a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer 2005. márciusában került megvásárlásra, valamit 9 folyóirat (példaként említhetem a Nemzeti Sport, A fakanál, Bor és piac című folyóiratokat) lett megrendelve. A szakkönyvek és módszertani kiadványok vásárlására a szakmai tanárok közreműködésével került sor.

 

Könyvtári pályázat II.

 

Iskolánk pályázatot nyújtott be a Békés Megye Közoktatási Közalapítvány felé a Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása című pályázathoz.

A minőségbiztosítás jó színvonalának megtartása iskolánk alapvető feladata, amelyhez jelentős mértékben hozzájárulna a saját - és pályázati forrásból megvalósuló könyvtárállomány bővítése.

A pályázat elnyerésének célja volt: az iskola könyvtárállományának bővítése - kiemelten a pedagógiai és pszichológiai témájú szakkönyvek számának növelésére. A felmérés során a tanulók és a tanárok igényeinek messzemenő figyelembevételére törekedett az iskola. Az így beszerzendő könyvek segítségével a vezetése és a tantestülete szeretné a tanulók érdeklődését felkelteni a szakirodalomban megjelent könyvek iránt. További cél a pedagógusok nevelési munkáját alátámasztani azzal a tapasztalati ténnyel, hogy az ismeretek bővítésének alapvető eszköze a szakirodalom "naprakész" ismerete.

A 2014-15-ös tanévben, a Lőrincze Lajos V. iskolai könyvtárbővítési pályázatán keresztül

 Latin-Magyar, Magyar Latin szótárakat,
 Angol elöljárós és határozós igék szótárát
 Angol nyelvtani gyakorlati könyveket szerzett be intézményünk.