Pályaorientációs tanácsadás

Célja: A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Aktív tanácsadás segítségével a felnőttképzésen résztvevők egyéni igényeinek megfelelő információ biztosítása a sikeres döntés meghozatalához az életpálya építése során.

Formája: Egyéni vagy csoportos tanácsadás.

A résztvevők köre: Olyan tanulók igényelheti a tanácsadási szolgáltatást, aki munkakör ellátására jogosító képzésen vett részt.

A tartalma: A munka világának legfontosabb ismereteinek (a pályakorrekció, az álláskeresés és munkahelymegtartás) elsajátítása, a pályadöntéshez szükséges készségek fejlesztése, a jogi keretek, az intézményi rendszerek és azok tevékenységi formáinak megismerése. Segíti a tanulók pálya - és szakmaválasztási érettségének kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott pálya/szakma követelményeinek és elvárásainak.

Összetevői: az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése; a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő megismerése; a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többszőr pályamódosításra kényszerülhetnek.

Az iskolának - a tanulók életkorának és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve önismeretüket és pályaismereteiket.