Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

OKJ SZÁM: 54 140 02

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai  foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási  felkészülését segíti, szemléltető eszközök kcxsyészítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel,  valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban, dokumentálásban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Az oktatási – nevelési feladatokat értelmezni
 • Gyerek és ifjúságvédelmi teendőket ellátni
 • Ismerje a szociális intézményrendszereket, tudja, hogy probléma esetén mely intézmény illetékes a megoldásban
 • Szorosan együttműködni az osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel a legfontosabb szociális témákban is
 • A szociális problémák felismerésére, és azok megoldására az osztályfőnökökkel és gyermek és ifjúságvédelmi felelősökkel és együttműködik velük
 • Figyelemmel kísérni a gyermekeket és az iskola tanulóit problémás (tanulmányi, szociális, stb.) helyzetekben
 • Differenciált bánásmód alkalmazására
 • A különleges bánásmódot igénylő családok és gyermek felismerésére
 • A szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
 • Foglalkozások, tanórák eszközeinek előkészítésére
 • Ügyeleti feladatok ellátására

 

Képzési terület a felsőoktatásban:

 

 • Pedagógusképzés

 

Képzési ág a felsőoktatásban:

 

 • Óvodapedagógus
 • Tanító
 • Gyógypedagógia

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11467-12 Oktatási tevékenység
 • 11468-12 Kapcsolat a családokkal
 • 11469-12 Családpedagógiai gondozás

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • Előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység keretében elkészített záródolgozat leadása, az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal