Rehabilitációs nevelő, segítő

OKJ SZÁM: 54 762 01

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. A rehabilitációs nevelő, segítő fő tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a helyi minőségbiztosítási rendszer kialakításában. A fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedését. Amennyiben szükséges, a fogyatékossággal élő személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében segíti munkatevékenységét, fejlesztő, sport és szabadidős tevékenységeket szervez. Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez nyújt személyi segítséget, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában. Feladata továbbá a fogyatékossággal élő személy nemi identitásában, szexualitásában ezek adekvát megélésében, párkapcsolatában való támogatása. Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • Köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • Információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • Segítőkész kapcsolatteremtésre
 • Adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre
 • Nyitott hozzáállásra
 • Konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére
 • Klienseit és munkatársait motiválni
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • A feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre
 • Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • Különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • Fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 • Mentálhigiénés asszisztens (szakképesítés-ráépülés)
 • Foglalkozás-szervező (szakképesítés-ráépülés)
 • Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (szakképesítés-ráépülés)

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegélynyújtási feladatok
 • 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10560-12 Rehabilitációs feladatok
 • 10561-12 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai 

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása
  • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
  • A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása
  • Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
   • PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység
   • A gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai
 • A 120 órás szakmai (60 órás készségfejlesztés és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja) készségfejlesztésről szóló igazolás
 • A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás