SPORTEDZŐ

Szakképesítés megnevezése:  Sportedző

Választható szakirányok: aerobic, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, vízilabda és úszás

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02 

 

Időtartam: 2 év

Munkarend: nappali, esti

Jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

Jelentkezési határidő: folyamatos,

 

A szakma rövid leírása:

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és - versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáinak szakszerű bemutatására, elemzésére, eredményes oktatására
 • a sportolók képességeinek és erőnlétének szakszerű felmérésére, értékelésére
 • a tehetséggondozás korszerű elveinek és módszereinek alkalmazására
 • különböző ciklusú edzéstervek készítésére
 • versenynaptár összeállítására
 • sportesemények, mérkőzések, versenyek, táborok szervezérére
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatok ellátására
 • sportágában szabadidős tevékenységek szervezésére, vezetésére
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmak felismerésére, lehetséges megelőzésére

 

A képzés elvégzése után az alábbi területeken tudsz elhelyezkedni:

 • Sportoktató; sportedző; Sport referens, Tanácsadó

 

Szakmai követelménymodulok:

 • Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • Edzéselmélet és gimnasztika
 • Szervezés és vállalkozás alapjai
 • Sportági alapok
 • Sportedzői szakismeretek