Szociális asszisztens

OKJ SZÁM: 54 762 02

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A szociális asszisztens felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával képes a szociális ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások és a személytől távoli területeken szükséges szociális segítő feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. A szociális problémamegoldásban irányítással és kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A szociális ellátás keretében szabadidős és rekreációs programokat szervez és vezet. A szociális munka adminisztrációjának kialakításában és működtetésében tevékenykedik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • Köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • Információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • Segítőkész kapcsolatteremtésre
 • Adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre
 • Nyitott hozzáállásra
 • Konfliktusmegoldásra
 • Konszenzusok keresésére
 • Klienseit és munkatársait motiválni
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • A szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
 • A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • A feladatmegoldási folyamat tervezésére
 • Módszeres munkavégzésre
 • Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • Rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • Különböző rendezvények, akciók szervezésére
 • Játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
 • Sportszerek használatára

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 • Mentálhigiénés asszisztens (szakképesítés-ráépülés)
 • Foglalkozás-szervező (szakképesítés-ráépülés)
 • Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (szakképesítés-ráépülés)

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegélynyújtási feladatok
 • 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10562-12 Szabadidő-szervezési és rekreációs feladatok
 • 10563-12 Szociális munka adminisztrációja 

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”
  • „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes gyakorlatról szóló Napló”
  • „Egy, a gyakorlati idő alatt megvalósított szabadidős vagy rekreációs program jegyzőkönyve”
  • A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok
  • „Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló szociális segítő tevékenységről készült, minimum 15 oldal terjedelmű záródolgozat” legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 30 nappal, melyet a szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal.
 • 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
 • A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás