Szociális gondozó és ápoló

OKJ SZÁM: 34 762 01

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: középfokú
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:
 

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A szakképesítéssel rendelkező képes::

 • Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • Köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • Információk gyűjtésére
 • A különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • Elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
 • Adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • Klienseit motiválni
 • Felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
 • Általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • A szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
 • A szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • Módszeres, pontos munkavégzésre
 • Info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • Gyakorlatias feladatértelmezésre
 • Az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
 • Az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
 • Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • Háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

 

Tantárgyi modulok:
 

 • 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok
 • 10570-12 A szükségletek felmérése
 • 10571-12 Sajátos gondozási feladatok
 • 10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
 • A központi programban előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletlistájának”;
  • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
  • „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”