Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

OKJ SZÁM: 55 762 06

 

 • Képzés idő: 1 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga és Szociális asszisztens vagy Rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális- vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális- és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat-kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás-tervezési koncepciók, rendelet-tervezetek előkészítésében.

Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket
 • Segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében
 • A szakmai etikai szabályok szerint dolgozni

 

Kapcsolódó szakképesítések:

 

 • Szociális asszisztens (alap-szakképesítés)
 • Rehabilitációs nevelő, segítő (alap-szakképesítés)
 • Foglalkozás-szervező (szakképesítés-ráépülés)
 • Mentálhigiénés asszisztens (szakképesítés-ráépülés)

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 10564-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok
 • 10565-12 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
 • 10566-12 Döntés-előkészítés és szolgáltatások szervezése

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése
 • Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes (80 órás) gyakorlatról szóló Napló bemutatása (leadása);
 • A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
 • 80 óra összefüggő gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás