TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0149 Intelligens lehetőségek sora című projekt

 

mom_logo_little.jpguszt_logo_little.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény TÁMOP 3.1.4-12/2 -2012-0149 azonosítószámú „Intelligens lehetőségek sora” című pályázatával 102.588.291 Ft támogatást nyert el az Innovatív iskolák fejlesztését célzó támogatási konstrukcióban.

A projekt 22 hónapos időtartamban biztosít lehetőséget a tervezett feladatok, fejlesztések, tevékenységek megvalósítására, 2013. március 25 és 2015. január 25. között.

Mint a pályázati útmutató is fogalmaz, a program keretében támogatni kívánt közvetlen célcsoport, a nevelési-oktatási intézmények diákjai, pedagógusai.

A konstrukcióban 6 tématerület feladataira lehetett pályázni:

  1. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása.
  2. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
  3. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést.
  4. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe.
  5. Együttműködési kötelezettségek.
  6. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.

Az ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény támogatott projektje mind a 6 tématerületen határoz meg feladatokat, s biztosít ezáltal új lehetőségeket az intézmény pedagógusai és diákjai számára.

Az innovatív pedagógiai munkát, a nevelési-oktatási tevékenységet segítik elő a tervezett eszközbeszerzések, kiemelten az audiovizuális és IKT, a szemléltető- és, sporteszközök.

Az eszközfejlesztésen túl új tevékenységek sora, pl. nyelvi témahetek, kirándulások, táborok, tanórai és tanórákon kívüli tréningek és egyéb lehetőségek színesítik a diákok fejlesztését célzó mindennapi tevékenységeket, illetve különböző képzések, továbbképzések szolgálják a pedagógusok szakmai és módszertani felkészültségét.

A projekt megvalósításával az ILS Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, Szakközépiskola, Szakiskola, Felnőttképző Intézmény együttműködései kiterjedtebbé válnak, kapcsolatrendszere megerősödik, a tantestület pedagógiai kultúrája tovább gazdagodik, a tárgyi feltételrendszer korszerűbbé válik.