Ügyviteli titkár

OKJ SZÁM: 54 346 02

 

 • Képzés idő: 2 év nappali tagozaton
 • Képzési szint: emeltszint
 • Felvételi vizsga: nincs
 • Felvételi követelmény: megkezdett vagy meglévő érettségi vizsga

 

Munkaterület rövid, jellemző leírása:

 

Adatbeviteli feladatot végez. Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ. Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz. Dokumentumszerkesztési feladatot végez. Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez. Gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Ügyintézői feladatokat lát el. Protokoll feladatokat lát el. Rendezvényeket, eseményeket szervez. PR tevékenységet végez szakmai irányítással. Titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban. Titkári feladatokat lát el idegen nyelven szóban. Közreműködik a tanügy-igazgatási ügyviteli feladatok ellátásában. Közreműködik az oktatási intézmény kapcsolattartási feladatainak ellátásában. Az iskolavezetés mellett személyi titkári feladatokat végez. Közreműködik az iskolai események szervezésében. Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással. Személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat lát el. Irodai munkafolyamatokat szervez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni
 • Külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni
 • Számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni
 • Vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat
 • Ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat
 • Ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat
 • Ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani
 • Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni
 • Feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni
 • Megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven
 • Ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven
 • Leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven
 • Szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven

 

Tantárgyi modulok:

 

 • 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok
 • 10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés
 • 10070-12 Munkahelyi kommunikáció
 • 10071-12 Hivatali kommunikáció magyar és idegen nyelven
 • 10073-12 Titkári ügyintézés
 • 10072-12 Rendezvény- és programszervezés

 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 

 • Az évközi tanulmányok sikeres befejezése