VENDÉGLÁTÓ ÜZLETVEZETŐ SZAK

 

  • A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 811 02
  • Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vendéglátó-üzletvezető
  • Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
  • Előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két 2 év gyakorlat
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Mire tudod használni a vendéglátó-üzletvezető végzettséget?

 

A vendéglátó üzletvezető a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Szervezi és ellenőrzi az üzlet működését. Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. Teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben lévő eszközökért.

 

Szakmai előképzettség:

34 811 01 Cukrász,

34 811 04 Szakács,

34 811 03 Pincér,

vagy  korábbi szakképesítések alapján:

34 811 05 Vendéglátó eladó

33 811 01 1000 00 00 Cukrász

33 811 02 1000 00 00 Pincér

33 811 03 1000 00 00 Szakács

33 811 04 1000 00 00 Vendéglátó eladó

33 7822 01 Pincér

33 7822 02 Vendéglátóipari eladó

33 7826 01 Cukrász

33 7826 01 Szakács

Vendéglátó-üzletvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

11303-12 Üzleti gazdálkodás és marketing

10055-12 Vendéglátó üzletvezetés

 

A Vendéglátó-üzletvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Szakmai portfolió készítése a tanulmányok során készült munkákból